دکتر هادی اکبرزاده؛
(استاد دانشگاه صنعتی اصفهان)
(دبیر کنفرانس)
 
آیت‌ا... علیرضا اعرافی
(استاد جامعه‌المصطفی(ص))
 
دکتر غلامعلی افروز
(استاد ممتاز دانشگاه تهران)
 
دکتر الهام امین‌زاده
(دانشیار دانشگاه تهران)
     
 
   
 
 

   
             
دکتر محمدجواد ایروانی
(استاد دانشگاه تهران) 
 
دکتر مصطفی ایزدی
(استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی) 
 
حجت‌الاسلام  دکتر مسعود آذربایجانی
(استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) 
 
دکتر محمدحسین پناهی
( استاد دانشگاه علامه طباطبائی) 
     
 
   
   
   
             
دکتر محمدسعید جبل‌عاملی
(استاد دانشگاه علم و صنعت ایران)
 
 دکتر رسول جلیلی
(دانشیار دانشگاه صنعتی شریف)
 
 دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی
(استاد دانشگاه تهران)
 
آیت‌ا... علی‌اکبر رشاد
(استاد خارج فقه و اصول)
     
 
   
   
   
             
دکتر عباسعلی زالی
(استاد دانشگاه تهران)
 
 دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا
 ( دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))
 
  دکتر محمدعلی زلفی گل
 (استاد دانشگاه بوعلی سینا)
 
   دکتر خدیجه سفیری
 (استاد دانشگاه الزهرا(س))
     
 
   
   
   
             
دکتر علیرضا صدرا
(استاد دانشگاه تهران)
 
 دکتر افسانه صفوی
(استاد دانشگاه شیراز)
 
  دکترعلی طیب‌نیا
(دانشیار دانشگاه تهران)
 
 دکتر رسول عباسی
(استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س))
   
 
 
   
   
   
             
 آیت‌ا... ابوالقاسم علیدوست
(استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)
 
 دکتر موسی عنبری
(دانشیار دانشگاه تهران)
 
 دکتر رحمت‌ا... قلی‌پور
(استاد دانشگاه تهران)
 
  دکتر اکبر کمیجانی
(استاد دانشگاه تهران)
     
 
   
   
   
             
 دکتر محمدعلی کی‌نژاد
(استاد دانشگاه صنعتی سهند)
 
دکتر مهدی گلشنی
(استاد دانشگاه صنعتی شریف)
 
 دکتر سیدعلیرضا مرندی
(استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 
  دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی
(استاد دانشگاه تهران)
     
 
   
   
   
             
 حجت‌الاسلام سیدحسین میرمعزی
(دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
 
  دکتر بابک نگاهداری
( دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 
  حجت‌الاسلام‌ سیدعباس نبوی
( دانشیار موسسه توسعه و تمدن اسلامی)
 
 دکتر شهریار نیازی
( دانشیار دانشگاه تهران)
     
 
   
   
   
             
 حجت‌الاسلام‌ احمد واعظی
(استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع))