دبیرخانه کنفرانس در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مستقر است.

تلفن: 88352071 / 88352080- 021

دورنگار: 88634008 -021

نشانی: تهران، خیابان جلال آل احمد، روبروی بیمارستان شریعتی، شماره 3، دبیرخانه کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ایمیل:  conference@olgou.ir

وبگاه: http://conference.olgou.ir

Refresh Code