• 8-17
 • 8-10
 • 8-14
 • 8-1
 • 8-2
 • 8-3
 • 8-4
 • 8-5
 • 8-6
 • 8-7
 • 8-8
 • 8-9
 • 8-11
 • 8-12
 • 8-13
 • 8-15
 • 8-16

 

************************************************

************************************************

چکیده مقالات نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

**********************************************

قابل توجه اساتید و پژوهشگران ارجمند؛

نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مشترکاَ توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

*************************************************

مقالات منتشرشده در فصلنامه‌های علمی-پژوهشی


 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.