دکتر هادی اکبرزاده؛
(استاد دانشگاه صنعتی اصفهان)
(دبیر کنفرانس)
 
دکتر غلامعلی افروز
(استاد ممتاز دانشگاه تهران)
   دکتر محمدجواد ایروانی
(استاد دانشگاه تهران) 
 
دکتر مصطفی ایزدی
(دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی) 
     
 
   
 
 

   
             
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
( استاد دانشگاه علم و فرهنگ) 
 
حجت‌الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی
(استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)  
 
دکتر محمدحسین پناهی
( استاد دانشگاه علامه طباطبائی) 
 
 دکتر رضا پورحسین
( دانشیار دانشگاه تهران) 
     
 
   
   
   
             
دکتر محمدسعید جبل‌عاملی
(استاد دانشگاه علم و صنعت ایران)
 
 دکتر حجت‌اله حاجی‌حسینی
(دانشیار دانشگاه صنعتی شریف)
 
 دکتر جلال درخشه
(استاد دانشگاه امام صادق(ع))
 
دکتر محمدحسین رامشت
(استاد دانشگاه اصفهان)
     
 
   
   
   
             
  دکتر غلامحسین رحیمی
 ( استاد دانشگاه تربیت مدرس)
 
  دکتر محمدحسن روزی‌طلب
 (دانشیار سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی)
 
  دکتر عباسعلی زالی
 ( استاد دانشگاه تهران)
 
   دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا
 ( دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))
     
 
   
   
   
             
دکتر حسین سالارآملی
(استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 
 دکتر فرامرز سهرابی
(استاد دانشگاه علامه طباطبائی)
 
  دکتر اسماعیل شیعه
(استاد دانشگاه علم و صنعت ایران)
 
 دکتر پیمان صالحی
(استاد دانشگاه شهید بهشتی)
     
   
 
   
   
   
             
 آیت‌ا... ابوالقاسم علیدوست
(استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)
 
 حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عمومی
(استاد  حوزه علمیه قم)
 
  دکتر موسی عنبری
(دانشیار دانشگاه تهران)
 
  دکتر حسین عیوضلو
(دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))
     
 
   
   
   
             
 دکتر غلامرضا غفاری
(دانشیار دانشگاه تهران)
 
 دکتر سیدسپهر قاضی‌نوری
(دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)
 
  دکتر شهلا کاظمی‌پور
(دانشیار دانشگاه تهران)
 
 دکتر محمدعلی کی‌نژاد
(استاد دانشگاه صنعتی سهند)
     
 
   
   
   
             
 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی
(دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع))
 
   دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی
(استاد ممتاز دانشگاه تهران)
 
   دکتر سیدابوالقاسم نقیبی
(دانشیار دانشگاه شهید مطهری)
 
 دکتر بابک نگاهداری
( دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران)
     
 
   
   
   
             
 دکتر شهریار نیازی
( دانشیار دانشگاه تهران)