• یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به صورت  ترکیبی ( حضوری و مجازی ) برگزار خواهد شد.

  •       آخرین مهلت ثبت‌نام و ارسال مقاله 30 دی ماه 1400 می­باشد.

  • مقالات پذیرفته شده کنفرانس، علاوه بر انتشار در کتاب کنفرانس و انتشار الکترونیکی در وبگاه کنفرانس، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نیز نمایه خواهد شد.

  • از مقالات برتر کنفرانس توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تقدیر به عمل خواهد آمد.

  • کلیه مقالات پذیرفته شده به فصلنامه‌های علمی-پژوهشی مرتبط جهت ارزیابی مجدد و انتشار ارسال خواهد شد.