نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ زمینه‌های تحقق و ضمانت‌های اجرا» در روزهای 20 الی25 خردادماه 1399 با مشارکت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دانشگاه تهران، به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

 

جهت دریافت برنامه زمانبندی نهمین کنفرانس، اینجا کلیک کنید.