محورهای نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به شرح ذیل می‌باشند:


گفتمان:

- تجارب ملی و جهانی در گفتمان‌­سازی اسناد و برنامه­‌های توسعه

-  رویکردها و روش­‌های نوین و روزآمد گفتمان‌­سازی اسناد و برنامه­‌های توسعه کشورها

- بایسته­‌ها و الزامات تبدیل الگوی پیشرفت به گفتمان ملی

-  موانع و چالش‌­های گفتمان­‌سازی الگوی پیشرفت در جامعه

-  نظام انگیزشی مطلوب برای اجرای الگوی پیشرفت


اجرا:

- ارزیابی و آسیب‌شناسی تجارب ملی در اجرای اسناد و سیاست­‌های کلان کشور

- تبیین تجارب موفق کشورها در اجرای سیاست­‌های کلان و چشم­‌اندازهای توسعه

- نظام مطلوب تقسیم کار ملی برای اجرای الگوی پیشرفت

- نظام مشارکت مردمی در اجرای الگوی پیشرفت

- الزامات و بایسته­‌های اجرای الگوی پیشرفت

- موانع و دشواری­‌های اجرای الگوی پیشرفت


پایش:

 - تجارب ملی و جهانی در پایش اسناد و برنامه­‌های توسعه

- راهبردها و روش های نوین و روز آمد پایش برنامه­‌های توسعه

-  نظام پایش و نظارت بر حسن اجرای الگوی پیشرفت

 -  ظرفیت­‌سنجی ساختارهای نظارتی موجود کشور در نظام پایش الگوی پیشرفت