از متقاضیان شرکت در کنفرانس (با مقاله یا بدون آن) تقاضا می‌شود جهت اعلام حضور قطعی خود، کاربرگ "هزینه" را از طریق لینک زیر و یا صفحه اصلی سامانه کنفرانس تکمیل نمایند.

پس از طی این مرحله ثبت‌­نام متقاضی قطعی تلقی می­‌شود.

 

- آخرین مهلت ثبت نام قطعی برای صاحبان مقالات پذیرفته شده: 31 فروردین‌ماه 1398

- آخرین مهلت ثبت نام قطعی برای متقاضیان بدون مقاله در کنفرانس: 31 اردیبهشت‌ماه 1398