اینک که الگوی پایه پیشرفت با تلاش مجدانه جمع کثیری از متفکران و محققان و شخصیت‌های راهبردی کشوردر یک بازه هفت ساله تدوین شده است و با پشتیبانی  حدود 50,000  صفحه تولیدات علمی، هزاران جلسه و نشست تخصصی و  بهره گیری از حدود 700 نقد و پیشنهاد ارایه  شده در کنفرانس‌های قبلی و نشست‌های اندیشکده‌ها از اتقان و استحکام نسبی برخوردار گردیده و در مسیر نیل به نصاب لازم در قامت " الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" قرار گرفته، زمان آن است که از طریق فراخوان گسترده علمی و راهبردی، ضمن تکمیل و تعمیق بیشتر؛ تدابیر پیشران، چالش‌ها و الزامات اجرا و نیز راهکارهای پایش و تأمین پویایی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با چنین هدفی برگزار می شود.