اینک که به فضل الهی پیش‌نویس اولیه الگوی پایه پیشرفت با مشارکت اندیشمندان حوزه و دانشگاه و صاحب‌نظران با تجربه و در یک فرایند چند ساله تهیه شده است.، زمان آن است که این پیش‌نویس‌ها در معرض نقادی و تضارب آرای گسترده قرار گیرد تا در بستر گفتمان عالمانه و فراگیر ملی به نصاب لازم به لحاظ اتقان اسلامی، علمی و کاربردی دست یابد. این کنفرانس با چنین هدفی برگزار می‌شود. پیش‌نویس‌های الگوی پایه از طریق وبگاه کنفرانس در دسترس است.

برای مشاهده و دریافت پیش‌نویس‌های اسناد الگوی پایه، اینجا کلیک کنید.