تقدیر از مقالات برتر یازدهمین کنفرانس
1401-08-01
تقدیر از مقالات برتر یازدهمین کنفرانس بنا بر تصمیم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، از بین  87 مقاله پذیرفته شده در دهمین کنفرانس، تعداد 15 مقاله مورد تقدیر قرار گرفت. ارتباط موضوعی با محورهای کنفرانس، کیفیت علمی و نحوه ارائه از جمله معیارهای انتخاب مقالات برتر بوده است.

همه مقالات پذیرفته شده کنفرانس، علاوه بر انتشار در کتاب کنفرانس، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نیز نمایه شده‌است.

کلیه مقالات پذیرفته‌شده به فصلنامه‌های علمی-پژوهشی مرتبط جهت ارزیابی مجدد و چاپ در فصلنامه، ارسال شده‌است.