انتشار مقالات برتر یازدهمین کنفرانس در فصلنامه‌های علمی و پژوهشی
1400-08-10
انتشار مقالات برتر یازدهمین کنفرانس در فصلنامه‌های علمی و پژوهشی

قابل توجه اساتید و پژوهشگران ارجمند

بنا بر تصمیم کمیته علمی یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و هماهنگی‌های انجام شده با تعدادی از نشریات علمی، مقالات برتر یازدهمین کنفرانس علاوه بر کتاب کنفرانس، به فصلنامه‌های علمی-پژوهشی مرتبط نیز جهت ارزیابی و چاپ، ارسال خواهند شد.

این کنفرانس با عنوان « الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ آغاز اجرا و تقسیم کار ملی » در تاریخ 28 و 29 اردیبهشت‌ماه 1401 برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که آخرین مهلت دریافت مقالات 30 دی‌ماه 1400 می‌باشد.