تمدید مهلت ارسال مقالات به هشتمین کنفرانس تا 15بهمن‌ماه 1397
1397-10-30
تمدید مهلت ارسال مقالات به هشتمین کنفرانس تا 15بهمن‌ماه 1397

قابل توجه اساتید و پژوهشگران ارجمند


بنا به درخواست مکرّر مخاطبان کنفـرانس، مهلت ارسـال مقالات به هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا 15 بهمن‌ماه 1397 تمدید شد.


زمان و مکان برگزاری کنفرانس: 22 و 23 خرداد ماه 1398- سالن همایش‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران