انتشار دومین ویژه نامه خبری ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1395-12-25
انتشار دومین ویژه نامه خبری ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دومین ویژه‌نامه خبری ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور اطلاع رسانی فعالیت های کنفرانس به اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی، منتشر شد.

برای مشاهده این ویژه‌نامه خبری اینجا  کلیک نمایید.