تمدید مهلت دریافت مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا 15 بهمن ماه 95
1395-11-03
تمدید مهلت دریافت مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا 15 بهمن ماه 95

قابل توجه اساتید و پژوهشگران ارجمند؛


بنا به درخواست مخاطبان کنفرانس، مهلت دریافت مقالات تا 15 بهمن‌ماه تمدید گردید. 

 

با توجه به سوالات برخی از مخاطبان، لازم به ذکر است که کنفرانس‌های سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کاملاً رایگان بوده و هیچ هزینه‌ای از شرکت کنندگان دریافت نمی گردد. ضمن اینکه به مهمانان شهرستانی خدمات اسکان نیز تعلق خواهد گرفت. 

همچنین به کلیه شرکت کنندگان براساس نقشی که در برگزاری کنفرانس خواهند داشت اعم از حضور، ارائه مقاله، مدیریت نشست های تخصصی، داوری مقالات و... گواهی معتبر اعطا خواهد شد.


زمان برگزاری کنفرانس: 13 و 14 اردیبهشت ماه 1396