انتشار اولین ویژه نامه خبری ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1395-07-10
انتشار اولین ویژه نامه خبری ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اولین ویژه‌نامه خبری ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور اطلاع رسانی فعالیت های کنفرانس به اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی، منتشر شد.

برای مشاهده این ویژه‌نامه خبری اینجا  کلیک نمایید.