انتشار مقالات برتر ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در فصلنامه های علمی پژوهشی
1395-06-16
انتشار مقالات برتر ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در فصلنامه های علمی پژوهشی

* بنا بر تصمیم کمیته علمی ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و هماهنگی‌های انجام شده با تعدادی از نشریات علمی، مقالات برتر کنفرانس ششم علاوه بر کتاب کنفرانس، در فصلنامه­ های علمی-پژوهشی مرتبط نیز به چاپ خواهند رسید.


* این کنفرانس با عنوان « تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت » در تاریخ 13 و 14 اردیبهشت 1396 برگزار خواهد شد.


*لازم به ذکر است که آخرین مهلت ارسال مقالات 30 دی ماه 1395 می­ باشد.