تعیین اعضای کمیته علمی ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1395-06-07
تعیین اعضای کمیته علمی ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اعضای کمیته علمی ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با عنوان " تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت " در بهار 1396 برگزار خواهد شد، به شرح زیر می­ باشد:


دکتر هادی اکبرزاده (دبیر کنفرانس؛ دانشگاه صنعتی اصفهان)، دکتر احمد احمدی (دانشگاه تهران)، دکتر کیومرث اشتریان (دانشگاه تهران)، دکتر غلامعلی افروز (دانشگاه تهران)، دکتر مصطفی ایزدی (دانشگاه عالی دفاع‌ ملی)، دکتر شهلا باقری‌میاب (دانشگاه خوارزمی)، دکتر ابراهیم برزگر (دانشگاه علامه طباطبائی)، دکتر حسن بلخاری (دانشگاه تهران)، دکتر احمد به پژوه (دانشگاه تهران)، دکتر محسن بهرامی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، دکتر محمدحسین پناهی (دانشگاه علامه طباطبائی)، دکتر علی‌اصغر پورعزت (دانشگاه تهران)، دکتر محمدسعید جبل عاملی (دانشگاه علم و صنعت ایران)، دکتر سیمین حسینیان (دانشگاه الزهرا(س))، دکتر عبدالحسین خسروپناه (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، دکتر منصور خلیلی‌عراقی (دانشگاه تهران)، دکتر داود دانش‌جعفری (دانشگاه علامه طباطبائی)، دکتر رضا داوری‌اردکانی (دانشگاه تهران)، دکتر جلال درخشه (دانشگاه امام صادق (ع))، آیت‌ا... قربانعلی دری‌نجف آبادی (حوزه علمیه قم)، دکتر رحیم دلالی‌اصفهانی (دانشگاه اصفهان)، آیت ا... علی‌اکبر رشاد (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، حجت‌الاسلام محمد‌جواد رودگر (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، دکتر عباسعلی زالی (دانشگاه تهران)، دکتر محمدعلی زلفی‌گل (دانشگاه بوعلی)، دکتر خدیجه سفیری (دانشگاه الزهرا(س))، دکتر مجتبی شمسی‌پور (دانشگاه رازی)، دکتر اسماعیل شیعه (دانشگاه علم و صنعت ایران)، دکتر سهیلا صادقی‌فسایی (دانشگاه تهران)، دکتر جواد صالحی (دانشگاه صنعتی شریف)، دکتر علی‌اکبر صالحی (دانشگاه صنعتی شریف)، دکتر علیرضا صدرا (دانشگاه تهران)، دکتر علی طیب‌نیا (دانشگاه تهران)، آیت‌ا... ابوالقاسم علیدوست (حوزه علمیه قم)، دکتر موسی عنبری (دانشگاه تهران)، دکتر محمدرحیم عیوضی (دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره))، دکتر محمد فرهادی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)، دکتر حسینعلی قبادی (دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر محمدعلی کی‌نژاد (دانشگاه صنعتی سهند)، دکتر مهدی گلشنی (دانشگاه صنعتی شریف)، حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی (دانشگاه باقر العلوم(ع))، دکتر مصطفی ملکوتیان (دانشگاه تهران)، دکتر سیدفضل‌ا... موسوی (دانشگاه تهران)، دکتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی (دانشگاه تهران)، حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، حجت السلام دکتر سید حسین میرمعزی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه)، دکتر شکوه نوابی‌نژاد (دانشگاه خوارزمی)، دکتر محمدباقر نوبخت (دانشگاه شهیدبهشتی)، حجت‌الاسلام مهدی نیازی‎شاهرودی (حوزه علمیه قمدکتر شهریار نیازی (دانشگاه تهران).


* لازم به ذکر است که آخرین مهلت دریافت مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 30 دی ماه 1395 می‌باشد.

* چارچوب و ضوابط تهیه و ارسال مقالات در وبگاه کنفرانس به نشانی Conference.olgou.ir درج شده است.