فقط مقالاتی که با  قالب  و فرمت ذیل ارائه می‌شوند، داوری و ترتیب اثر داده خواهند شد.


برای دانلود و مشاهده  شیوه‌نامه نگارش مقاله، اینجا کلیک کنید.